Сагсны шийд #1

960,000

Хэмжээ:
Шийдний өндөр: 3 метр 5 см
Самбар өргөн: 121.9 см
Самбар урт: 182.9 см

Тайлбар

Хэмжээ:
Шийдний өндөр: 3 метр 5 см
Самбар өргөн: 121.9 см
Самбар урт: 182.9 см