Mотор

200,000

Цахилгаан хөдөлгүүр буюу мотор
0.75кв –аас 75 кв хүртэл байдаг.
180 000 – 10 000 000 хүртэл
2.2кв 180 000
4кв 320 000
5.5кв 550 000

Тайлбар

Цахилгаан хөдөлгүүр буюу мотор
0.75кв –аас 75 кв хүртэл байдаг.
180 000 – 10 000 000 хүртэл
2.2кв 180 000
4кв 320 000
5.5кв 550 000