Бөөний үнээр!

KASON-Батерейтай тасдагч

310,000 290,000

Тайлбар

 

KASON-Батерейтай тасдагч
Үнэ:
Тайлбар: Зөөврөөр авч явахад тохиромжтой, хөдөө орон нутаг тог цахилгаан байхгүй үед тэжээлээ цэнэглээд аваад явах боломжтой.
2 тэжээлтэй, ир сольдог тусгай түлхүүр, суурин цэнэглэгчтэй. 100 ир ордог.
KASON-энэ брэндийн бараанаас худалдан авбал бараанаасаа шалтгаалан 10-25% ын хямдрал үзүүлнэ.