Хөөсөнцөр /зөөлөн/

42,000

Дулаалгын хөөс 2см-10см хүртэл
6-8см нь захиалгаар хийгддэг
/см тус бүр дотроо зөөлөн хатуу дунд гэж 3 төрөлтэй /

Тайлбар

Зузааны хэмжээ : 2см-10 см