Хөөсөн наалт /плита/

4,800

өргөн 1 метр урт 50см
Өргөн 70см урт 70см
төрөл хэмжээтэй

Ангилал:

Тайлбар

өргөн 1 метр урт 50см
Өргөн 70см урт 70см
төрөл хэмжээтэй