Төмөр хаалга #103

710,000

Тайлбар

2 мэтр 5 см өндөртэй

86 ба 96 хоёр төрлийн өргөнтэй