Төмөр хаалга #107

510,000

2 метр 5 см өндөртэй
86 ба 96 см-ийн өргөнтэй

SKU: 107 Ангилал: Tags: ,

Тайлбар

2 метр 5 см өндөртэй
86 ба 96 см-ийн өргөнтэй