Төмөр хаалга #106

850,000

2 метр 5 см өндөртэй
1 мэтр 20 см-ийн өргөнтэй

SKU: 106 Ангилал:

Тайлбар

2 метр 5 см өндөртэй
1 метр 20 см-ийн өргөнтэй