Төмөр хаалга #105

750,000

2 метр 5 см өндөртэй
86 ба 96 см-ийн өргөнтэй

SKU: 105 Ангилал:

Тайлбар

2 метр 5 см өндөртэй
86 ба 96 см-ийн өргөнтэй