Төмөр хаалга #104

550,000

2 метр 5 см өндөртэй
86 ба 96 см-ийн өргөнтэй

SKU: 104 Ангилал: Tags: ,

Тайлбар

2 метр 5 см өндөртэй
86 ба 96 см-ийн өргөнтэй