Төмөр хаалга #109

450,000

SKU: 109 Ангилал:

Тайлбар

2 метр 5 см өндөртэй

86 болон 96 см-ийн өргөнтэй