Хүндрүүлэгчтэй гэрэл

130,000

40см-аас 1 метр хүртэл доошоо сунана.

Ангилал:

Тайлбар

40см-аас 1 метр хүртэл доошоо сунана.
Стандарт гэрэл таарна