Гэрэл /туяаны хамгаалалттай /

15,000

12см 12*8
Стандарт оролттой
90 хувийн тогны хэмнэлттэй
4вт -ын тог зарцуулаад 50 вт тог гаргана
1000 цагт 2 кв тог зарцуулна
30000 цаг ажиллана.
Туяаны хамгаалалттай

Тайлбар

Стандарт оролттой
90 хувийн тогны хэмнэлттэй
4вт -ын тог зарцуулаад 50 вт тог гаргана
1000 цагт 2 кв тог зарцуулна
30000 цаг ажиллана.
Туяаны хамгаалалттай