Шилэн хөвөн

54,000

Дулаалга
Хэмжээ: 6метр урт 50см өргөн
1 боодол 2 ширхэгтэй
16м2 талбайд хэрэглэнэ

Тайлбар

Дулаалга
барилгын болон бүх төрлийн хоолой дулаална
Хэмжээ: 6метр урт 50см өргөн
1 боодол 2 ширхэгтэй
16м2 талбайд хэрэглэнэ