Өрлөгийн сетка

15,000

Өрлөгийн сет хана өрөх үед ашигладаг.

Дотроо 50 ширхэгтэй ба 24,18,38 булангийн сетка

Ангилал:

Тайлбар

Хана өрөх үед ашигладаг.