Өргөстэй тор

50,000

Материал: Сайн чанарын гальванжуулсан төмөр утас

Урт: Нэг боодолдоо 200 метр байна.

Зориулалт: Үйлдвэр, хувийн эзэмшлийн газар, барилгын талбай, банк, шорон, цэргийн хамгаалалтын бүс, зуслан, мал амьтан үл нэвтрэх бүс, хулгайчаас сэргийлэх бүс газар.

Ангилал:

Тайлбар

Дан болон давхар утастай

2 төрлийн өргөстэй тор