Хөөсөн хүрээ ХХ100

4,500

Тайлбар

урт нь 2 м-тэй өргөн нь 1см 8см