Хүүхдийн майхан

Бага насны хүүхдийн майхан.Хүүхдийн майхан Салхинд өвсөн дээр хашаан дотор гэр дотор бүх газар хэрэглэх боломжтой.

Ангилал:

Тайлбар

Бага насны хүүхдийн майхан
Салхинд өвсөн дээр хашаан дотор гэр дотор бүх газар хэрэглэх боломжтой.

Өндөр 140 тойргийн
Диаметр 135