Хавтан зүсэгч (Акустик хавтан)

35,000

Тайлбар

 

 

 

1,20*2,40 хэмжээтэй акустик хавтанд зүсэлт хийсэн загвар зураг

Хавтан зүсэгч