Төмөр тор

45,000

1м50 өндөртэй

15м урттай

Тайлбар

Шалны болон дээврийн цутгалтанд ашиглагддаг.