ТӨМӨР ТОР

37,000

Ангилал:

Тайлбар

  • хашаа хамгаалалтын төмөр тор
  • 1,20*2 Нүдний хэмжээ
  • 3*3 см хэмжээтэй-1м30*3 нүдний хэмжээ
  • 5*5 1,50*4 нүдний хэмжээ 10*10