Самбар

120,000

Ангилал:

Тайлбар

XPS Хавтан
Үнэ : 5см 15 000төг
Үнэ : 3см 13 000төг
Хэмжээ : 1.20*60см
Боодол : 5 см 104000төг ( 8 ширхэгтэй )
Боодол : 3 см 120 000төг ( 8 ширхэгтэй )