Бөөний үнээр!

Сагсны шийд #3

1,550,000 1,380,000

Хэмжээ:
Шийдний өндөр: 3 метр 5 см
Самбар өргөн: 121.9 см
Самбар урт: 182.9 см
Төмөр хөлтэй
Кольцэ диаметр 45см

Ангилал:

Тайлбар

Хэмжээ:
Шийдний өндөр: 3 метр 5 см
Самбар өргөн: 121.9 см
Самбар урт: 182.9 см
Төмөр хөлтэй
Кольцэ диаметр 45см