Паарны будаг

16,000

Тайлбар

Хэмжээ: 0.5кг
Будах талбай: 5м2
Төрөл: усан суурьтай
Үнэргүй
Хэрэглэх арга: 80 гр усаар шингэлж хэрэглэнэ.