Нүдэн гэрэл НГ104

16,200

Тайлбар

12,5 диаметртэй