Монгол базальт чулуун хөвөн /1 боодол/

34,500

1 боодол 6 ширхэгтэй
чулуун хөвөнгийн хэмжээ 1 метр 60 см
3.6 метр квадрат талбайд хэрэглэнэ

Тайлбар

1 боодол 6 ширхэгтэй
чулуун хөвөнгийн хэмжээ 1 метр 60 см
3.6 метр квадрат талбайд хэрэглэнэ