ГЭРЭЛ

160,000

Ангилал:

Тайлбар

  • стандарт гэрэл таарана
  • урт богиноо тохируулана 1м 60 хүртэл сунана