Гэрэл /туяаны хамгаалалттай/

15,000

Стандарт потрон
90 хувийн тогны хэмнэлттэй
4вт -ын тог зарцуулаад 50 вт тог гаргана
1000 цагт 2 кв тог зарцуулна 30000 цаг ажиллана
Туяаны хамгаалалттай
Улаан Цэнхэр Шар Ногоон гэсэн өнгөний сонголтуудтай

Ангилал:

Тайлбар

Стандарт потрон
90 хувийн тогны хэмнэлттэй
4вт -ын тог зарцуулаад 50 вт тог гаргана
1000 цагт 2 кв тог зарцуулна 30000 цаг ажиллана
Туяаны хамгаалалттай
Улаан Цэнхэр Шар Ногоон гэсэн өнгөний сонголтуудтай