Гэрэл /модон потрон 5 төрөл/

15,000

Модон потрон
5 төрлийн сонголттой
Энгийн лампны оролттой
1 метр утастай
урт богино хэмжээг тохируулж болно

Ангилал:

Тайлбар

Модон потрон
5 төрлийн сонголттой
Энгийн лампны оролттой
1 метр утастай
урт богино хэмжээг тохируулж болно