Гагнадаг хаалт С910

55,000

15 диаметр даралт

Оросын Бизал үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн .Төвийн шугам даралттай усанд ашиглагддаг

Ангилал:

Тайлбар

15 диаметр даралт

Оросын Бизал үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн .Төвийн шугам даралттай усанд ашиглагддаг