Бэлчээр хамгаалах тор

95,000

Хэмжээ : 50м урт

Нуурын эргэн тойрон

Дархан цаазат газар

Галт тэрэгний зам зэргийг хамгаал зориулалттай.

Ангилал:

Тайлбар

Бэлчээр хамгаалах тор