Акустик хөөс 

25,000

Тайлбар

Акустик хөөс

1м өргөн

Төрөл бүрийн хэлбэр хэмжээ өнгө бүхий дуу чимээ намсгагч

100 хувь бууруулдаг онцлогтой

Үнэ : 1м нь 25 000төг