Акустик хавтангийн цавуу А800

7,500

Тайлбар

1,20*2,40 Хэмжээтэй талбай нааана

1 ширхэг цавуу хэрэглэнэ.