Бүх 2 үр дүнг харуулж байна

  • Pyramid industry

  • Pyramid Spray

    Pyramid Spray нь ямар нэгэн өнгө оруулагч пигмент ороогүй цэвэр байгалийн чулуу болхоор барилгыг илүү тансаг харагдуулж, хурц нар салхинд гандахгүй давуу талтай. Нэг сав чулуут өнгөлгөөгөөр 5-6м2 талбайд чулуут өнгөлгөөг хийнэ. Хэрэглэх заавар: Pyramid Spray чулуут өнгөлгөөг бэлэн болсон суурин дээрээ жигдхэн шүршиж хэрэглэнэ. Агаарын чийгшил 80%иас их бороотой болон гадна температур 0 үед хэрэглэхийг хориглоно. Ижил…