Бүх 12 үр дүнг харуулж байна

 • Паркет

  19,000
 • Паркетан шал

  28,000

  Хэмжээ : 0.80*12

  Зузаан : 1.1

 • Паркетан шал

  28,000

  Хэмжээ : 1.1

 • Паркетан шал

  28,000

  Бар ресторанд тохиромжтой Зузаан 1,1 80*12

 • Паркетан шал (зузаан)

  25,000

  1,2 0,80*12  

 • Турк ламинатан шал FC084 8мм

  43,500

  Floorpan брэндийн шалнууд нь Hygiene+ дээд зэргийн технологиор хийгдсэн бөгөөд гадаргуу дээр бактери үржих боломжгүй. Энэ нь харшил, астма, уушгины хатгалгаа зэрэг бактериудтай холбоотой өвчин үүсэхээс сэргийлнэ. Hygiene+ технологи нь Ekoteks лабораторийн шинжилгээний үр дүнд 24 цагийн дотор нян, бактерийн идэвхжилтийг 99,9% хүртэл бууруулах боломжтой нь тогтоогдсон.  

 • Турк ламинатан шал FU001 8мм

  43,500

  Floorpan брэндийн шалнууд нь Hygiene+ дээд зэргийн технологиор хийгдсэн бөгөөд гадаргуу дээр бактери үржих боломжгүй. Энэ нь харшил, астма, уушгины хатгалгаа зэрэг бактериудтай холбоотой өвчин үүсэхээс сэргийлнэ. Hygiene+ технологи нь Ekoteks лабораторийн шинжилгээний үр дүнд 24 цагийн дотор нян, бактерийн идэвхжилтийг 99,9% хүртэл бууруулах боломжтой нь тогтоогдсон.

 • Турк ламинатан шал FU006 8мм

  43,500

  Floorpan брэндийн шалнууд нь Hygiene+ дээд зэргийн технологиор
  хийгдсэн бөгөөд гадаргуу дээр бактери үржих боломжгүй. Энэ нь
  харшил, астма, уушгины хатгалгаа зэрэг бактериудтай холбоотой өвчин
  үүсэхээс сэргийлнэ.
  Hygiene+ технологи нь Ekoteks лабораторийн шинжилгээний үр дүнд
  24 цагийн дотор нян, бактерийн идэвхжилтийг 99,9% хүртэл бууруулах
  боломжтой нь тогтоогдсон.

 • Турк ламинатан шал Fu007 8мм

  43,500

  Floorpan брэндийн шалнууд нь Hygiene+ дээд зэргийн технологиор хийгдсэн бөгөөд гадаргуу дээр бактери үржих боломжгүй. Энэ нь харшил, астма, уушгины хатгалгаа зэрэг бактериудтай холбоотой өвчин үүсэхээс сэргийлнэ. Hygiene+ технологи нь Ekoteks лабораторийн шинжилгээний үр дүнд 24 цагийн дотор нян, бактерийн идэвхжилтийг 99,9% хүртэл бууруулах боломжтой нь тогтоогдсон.

 • Турк ламинатан шал FU010 8мм

  43,500

  Floorpan брэндийн шалнууд нь Hygiene+ дээд зэргийн технологиор хийгдсэн бөгөөд гадаргуу дээр бактери үржих боломжгүй. Энэ нь харшил, астма, уушгины хатгалгаа зэрэг бактериудтай холбоотой өвчин үүсэхээс сэргийлнэ. Hygiene+ технологи нь Ekoteks лабораторийн шинжилгээний үр дүнд 24 цагийн дотор нян, бактерийн идэвхжилтийг 99,9% хүртэл бууруулах боломжтой нь тогтоогдсон.

 • Турк Ламинатан шал FС066

  43,500

  Floorpan брэндийн шалнууд нь Hygiene+ дээд зэргийн технологиор хийгдсэн бөгөөд гадаргуу дээр бактери үржих боломжгүй. Энэ нь харшил, астма, уушгины хатгалгаа зэрэг бактериудтай холбоотой өвчин үүсэхээс сэргийлнэ. Hygiene+ технологи нь Ekoteks лабораторийн шинжилгээний үр дүнд 24 цагийн дотор нян, бактерийн идэвхжилтийг 99,9% хүртэл бууруулах боломжтой нь тогтоогдсон.

 • Ус чийгний хамгаалалттай паркет

  30,000

  1м2 үнэ : 30000